Het zelf installeren en afstellen van een Rain Bird-turbinesproeier

Zoeken van de aanvangspositie

Plaats de speciale Rain Bird-schroevendraaier in het 'Pull-up' slotje en draai deze 90° waarna de sproeikop omhoog getrokken kan worden. Op de tekening onderaan de pagina is de positie weergegeven.

 • Draai de sproeikop nu helemaal linksom tot deze op zijn aanvangspositie staat. Als het draaien niet makkelijk gaat, draait u de kop eerst helemaal rechtsom tot deze niet verder kan en draai nu weer linksom naar de aanvangspositie.
 • Als de aanvangspositie niet overeenkomt met uw ontwerp kunt u de gehele sproeier verdraaien (stellen) of het binnenwerk uit de behuizing nemen en weer in elkaar schroeven op de door u gewenste positie.

De sproeier staat nu in de goede positie en u kunt beginnen met het instellen van de sproeihoek en het sproeibereik.

Aanpassen van de sproeihoek

Terwijl de kop van de sproeier in de linksom positie gehouden wordt, steekt u de schroevendraaier in het stelgat voor de sproeihoek. De plek is in onderstaande tekening weergegeven.

 • Vanaf de fabriek is de sproeier ingesteld op 180°.
 • Draai de schroevendraaier tegen de wijzers van de klok om de sproeihoek te verkleinen.
 • Draai de schroevendraaier met de wijzers van de klok mee om de sproeihoek te vergroten.
 • Het volledig ronddraaien van de schroevendraaier vergroot of verkleint de sproeihoek met exact 90°.
 • Als de minimale hoek van 40° of de maximale hoek van 360° is bereikt, hoort u een klikkend geluid. Draai vanaf dit punt niet meer verder.

Aanpassen van het sproeibereik

Steek de schroevendraaier in het stelgat voor het sproeibereik. De positie is in onderstaande tekening weergegeven.

 • Draai de schroevendraaier linksom om het sproeibereik te vergroten en rechtsom om het sproeibereik te verkleinen.
 • Verklein het sproeibereik nooit meer dan 25% vanaf het maximumbereik, omdat het sproeibeeld anders verloren gaat.

Sproeier in- of uitschakelen

De 5000 plus uitvoering heeft de mogelijkheid om de sproeier in- of uit te schakelen. Steek de schroevendraaier in het stelgat zoals in de onderstaande tekening weergegeven.

 • Draai de schroevendraaier 180° linksom om de sproeier in te schakelen en 180° rechtsom om deze uit te schakelen.

Vervangen sproeimondje

Steek de Rain Bird-schroevendraaier in het 'pull-up' slotje en trek de sproeikop omhoog.

 • Plaats het gewenste sproeimondje in de sproeikop en draai de schroef waarmee het sproeibereik ingesteld wordt vast.
 • Plaats het dopje met het identificatienummer van het gebruikte sproeimondje in het daarvoor bestemde gaatje.
 • Om een sproeimondje te vervangen draait u de stelschroef voor het sproeibereik helemaal los tot het sproeimondje te verwijderen is.
 • Stel het sproeibereik na het vervangen van een sproeimondje altijd opnieuw in.
© - Tuin en Water