Instellen beregeningstijd per zone op de Rain Bird ESP-RZX beregeningscomputer

Hoe worden de beregeningstijden per zone op de Rain Bird ESP-RZX beregeningscomputer ingesteld?

© - Tuin en Water