Instellen van het debiet (flow) op de Rain Bird 100DVF afsluiter

Deze video laat zien hoe de Flow Control (debiet of doorstroming) op de Rain Bird 100DVF afsluiters ingesteld kan worden. Hiermee kan het wateraanbod aan de sproeiers bijgesteld worden.

© - Tuin en Water